Tjänster
instagram

Incentive & Motivation


Som ansvarig för företagets försäljning eller marknadsföring har du säkert funderat mer än en gång på hur du ska motivera anställda och få fart på ert ”sälj”. Vi har erfarenheten och verktygen som hjälper dig på vägen.
Till vår portfolio
INCENTIVERESOR

Mer än morötter

Vårt uppdrag är främst att bidra till att skapa och upprätthålla en företagskultur där lojaliteten till företaget stärks. Detta oavsett om det gäller anställda, kunder eller externa säljkanaler. En förutsättning för att lyckas är att sätta upp konkreta och realistiska mål samt en tydlig målbild. På Split har vi hjälpt våra kunder med detta sedan starten, och vi vet att det krävs mer än enbart belöningar för att nå målen.

Boka personligt möte
PROJEKTET

Så här gör vi

1. Första möte

Vi vill alltid träffas personligen. I mötet sätter vi in oss in i kundens utmaningar och tankar kring projektet.

2. Offert

Vi presenterar ett första förslag på koncept, preliminärt program/innehåll och budget..

3. Uppstart projektgrupp

Uppstartsmöte med kundens projektgrupp där vi går igenom projektet i detalj, vem som gör vad och en tidplan.

4. Produktionsstart

Projektledning, upphandlingar & kvalitetssäkring av leverantörer, förproduktioner t.ex inbjudan, filmer, sajter etc. Löpande avstämnngar med projektgruppen.

5. Genomförande

Split projektleder och bemannar hela aktiviteten från början till slut, såvida annat inte är överenskommet.

6. Uppföljning

Webbaserad enkät skickas ut till deltagare för utvärdering av aktiviteten. Levererans av dokumentation.