företagsevent

FÖRETAGSEVENT OCH MÖTEN - VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN

Vi riktar oss mot företag som har ett behov av att kommunicera internt eller externt genom det personliga mötet och behöver professionell hjälp för att få ut maximalt av insatsen. Vårt fokus är uppdrag inom Business to Business (B2B), exempelvis företagsevent och företagsmöten. Vi har genom åren även genomfört flertalet konsumentorienterade projekt (B2C). Vi jobbar inom tre områden– Event, Incentive och Motivation. Läs mer om detta nedan.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi på SPLIT kommunikation arrangerar möten och företagsevent i världklass. Vi riktar oss mot företag som har ett behov av att kommunicera internt eller externt genom det personliga mötet och behöver professionell hjälp för att få ut maximalt av insatsen.

Se bilder från några av de företagsevent vi arrangerat här


Event – den rätta känslan

Event betyder ordagrant ”händelse” och är egentligen en alldeles för generell benämning på det vi arbetar med. Att ett event kan ha olika inriktning och dignitet förstår nog de flesta. Vår avgränsning är att det alltid skall handla om affärsnytta. Därför är vi alltid lite extra påstridiga att fråga våra kunder ”Varför” hela tiden.

För att bli framgångsrikt måste eventet vara på mottagarnas villkor - samtidigt som du som avsändare får avsedd effekt på din investering. Event är känslor! Det är en av anledningarna till att vi efter så många år fortfarande är kvar i branschen, för vi vet hur man ska förmedla den rätta känslan. Oavsett om det är en stor konferens, företagsevent, mässa eller en fest för kontoret.

 


Incentive - mer än en belöning

Incentive betyder incitament eller motiv. Att uppmuntra till bra prestationer och ta fram drivande, men samtidigt rimliga morötter är det som ska ge företaget framgång. Något som man skall ha som målbild när det är som tuffast på jobbet. Incentives är ofta kopplat till ett uppskattat resmål där deltagarna har möjlighet att komma varandra närmare. 

Vårt uppdrag är främst att odla en önskvärd kultur och där banden och lojaliteten till företaget stärks. Vi planerar i samråd med kunden noggrant aktivitetens syfte och innehåll, och utifrån detta och tillgänglig budget tar vi sedan fram ett förslag. Ibland står resor till exotiska länder på programmet, ibland är det en resa till en europeisk destination eller en annorlunda middagsupplevelse på stan. Det mesta handlar i slutändan om det upplevda värdet, inte vad aktiviteten kostat.


Motivation – hitta drivkraften

Vårt uppdrag handlar mycket om att ta fram instrument för att motivera kunder och personal till olika handlingar. Att tex få säljare att sälja mer eller att få kunder att tacka ja till en konferens eller seminarium.

Vi har hjälpt till med åtskilliga motivationskoncept till våra kunder genom årens lopp och det ena liknar förstås inte det andra, och där kommer vår erfarenhet och rutin in i bilden.

Vi tar fram smarta motivationslösningar som handlar om såväl direktkommunikation som one to one marketing, något vi ägnat oss åt sedan mer än 15 år tillbaka!

Låt oss hjälpa dig med ditt företagsevent!


Projektet – så här gör vi

1.    Första möte: Vi vill alltid träffas personligen. I mötet sätter vi in oss in i kundens utmaningar och tankar kring projektet.

2.    Offert: Vi presenterar ett första förslag på koncept, preliminärt program/innehåll och budget.

3.    Uppstart projektgrupp: Uppstartsmöte med kundens projektgrupp där vi går igenom projektet i detalj, vem som gör vad och en tidplan.

4.    Produktionsstart: Projektledning, upphandlingar & kvalitetssäkring av leverantörer, förproduktioner t.ex inbjudan, filmer, sajter etc. Löpande avstämnngar med projektgruppen. 

5.    Genomförande: Split projektleder och bemannar hela aktiviteten från början till slut, såvida annat inte är överenskommet.

6.    Uppföljning: Webbaserad enkät skickas ut till deltagare för utvärdering av aktiviteten. Levererans av dokumentation.


Med tekniken som hjälp

Givetvis behövs tekniken även i det personliga mötet för att förenkla hantering och kommunikation med berörda. Här har vi bra redskap att erbjuda då vi tillsammans med vår samarbetspartner ITBMedia bl.a utvecklat en app unik för oss och vår verksamhet, som förstärker dialogen. Vi tillhandahåller även en anmälnings- och informationssajt där vi erbjuder stor flexibilitet att specialanpassa den till varje kunds unika behov.